VISI & MISI

VISI

Mencetak generasi tarbiyah yang  rabbani

MISI

 • Melakukan tarbiyah berdasarkan ilmu agama dan umum.
 • Mengupayakan pola kehidupan yang islami pada anak didik dan masyarakatdengan melalui sarana pendidikan.
 • Mengembangkan bakat keilmuan santri yang handal dan profesional.
 • Mewujudkan santri yang mandiri melalui usaha ekonomi produktif.
 • Melakukan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi.
 • Menjadikan tarbiyah sebagai syiar(tarbiyah dan dakwah), dan sebagai sarana penyatu umat.
 • Membantu saudara nya yang memerlukan

TUJUAN PENDIDIKAN

 • Salimul Aqidah (Aqidah yang bersih)
 • Shahihul Ibadah (Ibadah yang benar)
 • Matinul Khuluq (Akhlak yang Kokoh/Mulia)
 • Qawiyul Jism (Fisik yang kuat/kekuatan Jasmani)
 • Mutsaqqoful Fikri (Intelek dalam berfikir)
 • Mujahidun Linafsi (Berjuang melawan hawa nafsu)
 • Harishun Ala Waqhtihi ( Pandai menjaga waktu)
 • Munazhzhamun fi syuunihi (teratur dalam segala urusan)
 • Qadirun alal kasbi (Mandiri)
 • Nafi’un Lighoiri ( Bermanfaat untuk orang lain)